Organisering av årgangen

Utstyr

Spond-informasjon til foreldre

Spond og SoMe

Sånn er du sosialansvarlig

Sånn er du trener (barnefotball)

Sånn er du kampvert

Roller i årgangen

Påmelding av lag til seriespill

Sånn er du lagleder

Sånn er du hovedtrener (barnefotball)

Sånn er du hovedlagleder

Sånn er du dugnadsansvarlig

Differensiering

Årshjul