Organisering av årgangen

Utstyr

Spond-informasjon til foreldre

Spond og SoMe

Sånn er du sosialansvarlig

Sånn er du Trener (barnefotball)

Sånn er du Kampvert

Roller i årgangen

Påmelding av lag til seriespill

Sånn er du Lagleder

Sånn er du Hovedtrener (barnefotball)

Sånn er du Hovedlagleder

Sånn er du Dugnadsansvarlig

Differensiering

Årshjul