Priser/betaling

Spilleravgift

Oppdaterte spilleravgifter finner du her.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten per kalenderår er som følger:

Barn (inntil 20 år): 525,-

Voksne: 725,-

Pensjonister (67+): 315,-

Foreldre til barn som er aktive i klubben kan bli støttemedlemmer for 175,- per år.

Medlemskontingent sendes ut i januar hvert år.