Barnefotball

To tilbud der barna velger selv

Vi tilbyr barna to tilbud. Tilbudene er forskjellige, men inneholder ikke noen gradering av omsorg eller viktighet. Snarere er de to tilbudene en erkjennelse av ungenes forskjellige behov og motiver. Tilbudene er basert på den erfaringen vi har gjort oss over mange år, og hva de fleste av barna vil. Det må ses på som et rammeverk. Det er de frivillige trenerne og foreldre som skal fylle tilbudet med innhold. Innhold som svarer til barnas forventninger. For det barna som skal velge. Ikke vi. ​

Hva er basis

Dette tilbudet er basert på hva de fleste 8-12 åringer i Skeid ønsker. Fotball, primært som sommeraktivitet og fleksibelt nok til å kombinere med andre aktiviteter gjennom sesongen. ​

​Laginndelingen tar utgangspunkt i kameratskap, skole/område og trener/leder logistikk. Sistnevnte setter premissene da lagene skal ha det samme tilbudet mht. ressurspersoner. Lagene er i utgangspunktet mer eller mindre faste, dette gir trygghet og forutsigbarhet. Dette er dog forutsatt at alle lagene fungere og alle ungene får et godt tilbud. Sannsynligvis blir de også nokså jevne, men kan meldes på ulike nivåer etter hvor øvet laget blir.

Det kan komme justeringen av hensyn til enkeltspillere eller hele årgangen. Hele årgangen trener samtidig, både de som velger basis og de som velger pluss tilbudet. Dette garanterer nok trenere og nok treningskamerater.

På vinteren (nov-april) tvinges vi til å dele gruppene opp pga. plassmangel.  All innetid blir disponibelt for basislag for at de skal kunne ha større fleksibilitet.

Hva er pluss

Dette tilbudet er basert på hva mange av 8-12 åringene i Skeid ønsker. Mest mulig fotball aktivitet. Dette tilbudet er mer forpliktende (80% oppmøte over en hel sesong) og passer best for de som har fotball som primæraktivitet og som er dedikerte på å trene og lære. ​

​Laginndelingen tar ikke hensyn til skole/bosted. De er differensierte ut fra nivå/modning og hensyn tar trener/leder logistikk. Her vil det være forskjellige løsninger avhengig av gruppens antall, karakter/nivå. Det er Utviklingssjef som avgjør dette. Også her er lagene i utgangspunktet mer eller mindre faste, dette gir trygghet og forutsigbarhet. ​

​To av treningene er parallelt eller sammen med de som velger basis tilbudet.* En trening er på en fast dag på akademiet og jevnlig helgeaktivitet må påregnes. Det differensieres også på trening, både i øvelser og spill. Men trenerressurser skal fordeles likt. ​​

*På vinteren (nov-april) tvinges vi til å dele gruppene opp pga. plassmangel.  All innetid blir disponibelt for basislag for at de skal kunne ha større fleksibilitet.

Kan man bytte mellom basis og pluss ? ​

Selvfølgelig, men kun mellom sesongene. Vi ønsker ikke ”á la carte” og ”shopping”, samtidig som det gir oss utfordringer mht. laginndeling, trenere, treningstid/plass, kontinuitet i læring  m.m.  ​